Uw partner voor het effectief inzetten van uw Information Governance
Uw partner voor het effectief inzetten van uw Information Governance
Uw flexibele, toekomstvaste oplossing door inzet van de Governance Life Cycle
Uw flexibele, toekomstvaste oplossing door inzet van de Governance Life Cycle

Kern van wat we doen

Vanuit een geheel eigen totaalvisie heeft EquiVario een oplossing ontwikkeld die meer is dan alwéér een Identity & Access Management tool (IAM). Onze kracht ligt in ons eigen framework. Ontwikkeld vanuit het perspectief van de business, met als doel die business ‘in control’ te brengen.

De kern van onze visie is het inzicht dat elk bedrijf voor het realiseren van haar plannen afhankelijk is van haar IT Informatievoorziening. Succes valt of staat met de effectiviteit van haar inzetbaarheid. Wij kiezen voor integratie van vele diensten binnen de informatievoorziening. Fundament is de geïntegreerde dataset die alle diensten kan voeden en vooral transformeren. Dit alles wordt door ons framework aantoonbaar compliant uitgevoerd.

Ondersteund door onze software biedt dit framework een functionele, praktisch inzetbare oplossing met IAM als kern. Bij volledige implementatie dekt dit uw hele applicatielandschap en infrastructuur en beschikt u over het fundament voor uw IT-Sourcing strategie.

Onze achtergrond

Onze roots liggen in de zorgverzekeringssector van eind jaren negentig. De dynamiek van die omgeving en de drive de klant optimaal te helpen ‘zelf het IT-stuur in handen te nemen’ zijn deel van ons DNA. In deze omgeving vormde zich de basis van het Control IT Now platform.

Met onze unieke (inside out) positie leverden we meerwaarde bij fusies, overnames en reorganisaties. We werden een effectief instrument binnen een groot financieel concern. Voortdurend anticiperend ondersteunden wij de organisatie bij nieuwe ontwikkelingen. Zo realiseerden wij met Control IT Now als gegevensknooppunt een effectieve ‘bridge’ met de IT-outsourcing én hernieuwde insourcing partijen.

Flexibel inspelend op nieuwe business-behoeften gaven we onder meer een passend antwoord op de steeds zwaarwegender wet- en regelgeving. Het resultaat: een robuust bewezen platform waarmee grote efficiëntievoordelen worden gerealiseerd in flexibiliteit, compliance en reductie van frictiekosten.

IGA

Identity Governance Administration is de regietool waarmee u de voor uw Information Governance relevante gegevens, hun samenhang en de beleidsregels managet. Van medewerkers, functies, accounts, rechten en rollen tot functiescheiding en andere beleidsregels. Manage meer dan alleen Identity & Access.

APM

Applicatie Portfolio Manager biedt u een applicatieportfolio administratie die uw Information Governance ondersteunt. Weet welke applicaties uw bedrijf bezit, welke bedrijfsprocessen ze ondersteunen, wie de verantwoordelijke eigenaar is, wat de risicoclassificatie is en nog veel meer.

Reporting

Reporting biedt u continu inzicht in de kwaliteit van de Governance Administratie. Reporting rapporteert near real-time afwijking en overschreiding van bedrijfsregels. Stuur waar nodig direct bij en zie waar op basis van rules al automatisch is ingegrepen.

Data Manager

Data Manager garandeert consistente en consequente distributie van uw Information Governance gegevens over de aangesloten systemen. Profiteer van de voordelen van één versie van de waarheid binnen die systemen. Vermijd onnodig overtypen van gegevens uit verschillende bronnen.

UW SPECIALISTEN EVEN MET ONZE SPECIALISTEN VAN GEDACHTEN WISSELEN?

Dat kan met een ongedwongen en geheel belangeloze kennisdeel-sessie. Gewoon even uw specialisten laten zitten met onze specialisten. Kop koffie erbij of even in MS Teams: wij doen dat graag.

Wat anderen zeggen over onze oplossing?

MET DE EQUIVARIO INFORMATION GOVERNANCE LIFE CYCLE

en het framework creëer je een stevig fundament