Uiteraard zijn onze consultants inzetbaar om u te helpen bij de implementatie van ons framework en ons platform. Maar ook los van ons framework kunnen wij consultancy-diensten leveren voor het in kaart brengen en inrichten van uw Information Governance.

Met onze expertise in Functioneel Beheer, Identity & Access Management (IAM), Applicatie Portfolio Management (APM), Service Management en Architectuur & Informatievoorziening kunnen wij u bijvoorbeeld helpen op de volgende gebieden:

IAM

APM

Informatiebescherming

Wij kunnen u helpen bij met het opzetten van maturity assessment aan de hand van een flexibel te configureren control framework (ISO, COBIT, ISF, SANS en BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid))

Aan de hand van de gekozen frame works helpen we u om dit met een EquiVario tool in te richten, meetbaar te maken en tracking van evidence vast te leggen.

Informatievoorziening processen

Wij kunnen BISL en ITIL processen een stap verder brengen. Met behulp van een EquiVario assessment tonen we u het niveau van uw procesinrichting dat kan worden afgezet tegen een vooraf besproken benchmark niveau. U kunt dan zelf focus aanbrengen in de verbeterpunten. Een reassessment geeft zicht op de vorderingen.

Software toepassingen

Met onze tooling hebben we het Control IT Now platform gecreëerd waarmee we met behulp van ons EquiVario Governance frame work organisaties hun systemen en processen binnen de informatievoorziening helpen te integreren, te beheren en  te controleren.Op dit platform zijn diverse ICT beheer processen aan te sluiten en daarmee te besturen op integere en actuele informatie. Per proces zijn aanmerkelijke kostenbesparingen te realiseren door onze geïntegreerde benadering in het reduceren van overhead.

Alles op orde en dan de organisatie aanpassen? Bekend fenomeen?

We zijn er mee bekend dat met een organisatieaanpassing veel tijd en kosten gemoeid is en dat na deze aanpassing veel uitvoerende processen frictie hebben in juiste en tijdige uitvoering. Ons platform verzorgt een organisatie aanpassing als een service.

Het Control IT Now platform zorgt ervoor dat uw organisatie flexibel transformeerbaar wordt en uw medewerkers minimaal hinder ondervinden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat we compliant blijven en iedereen de juiste autorisaties krijgt of behoudt.

BPO (Business Proces Outsourcing)

Geheel ontzorgen? Wij kunnen een aantal processen voor u als BPO leveren zodat u er verzekerd van bent dat deze compliant zijn en blijven, en draaien op de laagst mogelijke frictiekosten.

Zo kunnen wij de onder het Control IT Now platform vallende systemen voor u beheren (technisch applicatiebeheer) inclusief het dagelijks procesbeheer binnen ‘IGA’ en ‘APM’. Daarnaast kunnen we de periodiek Controle Rapportages aanleveren.

Het beheer van het door ons geïmplementeerde platform kan onder BPO worden ingeregeld. Dit betekent dat het configureren en aansluiten van nieuwe systemen waarbij geen maatwerk nodig is binnen de BPO valt. Hieronder valt ook het ondersteunen bij organisatiewijzigingen (‘De Flexibele Organisatie’). Want wanneer de basis goed is ingeregeld, dan zijn de activiteiten voor ons en u ‘business as usual’.

EquiVario denkt vanuit businessmodellen, Business- en IT-processen en van daaruit volgt de inrichting van onze tooling