Een inventarisatie van het applicatielandschap door onze consultants houdt meer in dan het inventariseren van de applicaties. Denk aan:

 • eigenaarschap:
  • Proceseigenaar;
  • Hostingeigenaar;
  • Contracteigenaar;
  • Functioneel eigenaar.
 • in lijn brengen met (relateren aan) contracten;
 • gecontracteerde licenties (type en aantal);
 • beoordelen of contracten voldoen aan compliancy-richtlijnen zoals AVG, GLO, BCM etc. (checklist);
 • applicatieleveranciers;
 • BIV / CIA analyse;
 • AVG analyse:
  • PIA (Privacy Impact Analyse);
  • Risicoklasse persoonsgegevens.
 • Interfacing (datauitwisseling):
  • Opstellen van een GLO.
 • Ondersteunde processen (relatie met BCM).