Skip to main content

IAM Foundation

 • Duur : 1 dag
  Kosten : € 800 (excl.btw) per deelnemer

  Identity and Access Management (IAM) is een essentieel onderdeel van moderne Cybersecurity. Het stelt organisaties in staat om hun digitale middelen te beveiligen en gevoelige informatie te beschermen.

  De training

  Begrippen als Identity Lifecycle, Accountbeheer, Functiescheiding (SoD), Rolbeheer, ABAC, RBAC, Authenticatie en Access Management komen aan bod. Het betreft met nadruk het wat, hoe en waarom van IAM, niet de technische aspecten ervan.

  Het primaire doel van de EquiVario IAM Foundation training is deelnemers inzicht te geven in de belangrijkste processen met betrekking tot IAM.

  Aan het einde van de training zijn de deelnemers beter in staat op te treden als gesprekspartner bij procesoptimalisatie binnen het IAM domein. Met behulp van de 'best practise' ervaringen van onze deskundige trainers, kan men verdere invulling geven aan de IAM visie en vervolgstappen.

  Doelgroepen

  IAM Foundation is de basis voor elke medewerker die uit hoofde van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te maken heeft met beoordelen van autorisatieaanvragen, samenstellen van rollen, beoordelen van wijzigingen in rollen, bewaken en beoordelen van compliance etc. Dit omvat IT-professionals als systeem- en applicatiebeheerders, business-professionals als autorisatie- en functioneel beheerders, maar ook managers (in de rol van applicatie- of proceseigenaar).

 • Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

 • De trainingslocatie bevindt zich in de omgeving van Utrecht.

  Voor organisatie van een training geldt een minimum van 5 inschrijvingen.

  Training bij u inhouse, of op een nader te bepalen lokatie, behoort tot de mogelijkheden (eventuele extra kosten worden in rekening gebracht).

 • Compliance Officer

  Compliance Officer

  Alles is helder en transparant en zonder veel moeite te verifiëren…

 • Business & IT development manager

  Business & IT development manager

  Ingewikkelde materie die simpel en hapklaar gepresenteerd wordt in mijn dashboard...

 • Business gebruiker

  Business gebruiker

  Eenvoudige one stop shopping om toegang te krijgen tot IT-middelen en toegangsrechten...

 • Servicedeskmedewerker

  Servicedeskmedewerker

  Ik kan de klant effectief helpen, alle gegevens en aanvragen zijn transparant…

 • IT Auditor

  IT Auditor

  Robuuste audit trail en de AO/IC gegevens zijn eenvoudig en in samenhang te raadplegen…

 • IAM Manager

  IAM Manager

  Met de SollMatrix kunnen we compliant blijven zonder dat we een complex IAM systeem nodig hebben…

 • Licentie manager

  Functioneel Beheerder

  Eindelijk af van die bergen spreadsheets voor het onderhouden van de verschillende autorisatiematrices...

  Rolbeheer

  • Duur : 1 - 2 dagen
   Kosten : € 800 (excl.btw) per deelnemer per dag

   Rolbeheer is een belangrijk aspect van informatiebeveiliging en risicomanagement binnen organisaties. Het zorgt ervoor dat medewerkers binnen de organisatie alleen toegang hebben tot de systemen, gegevens en applicaties die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.
   Deze tweedaagse training is een uitstekende manier om medewerkers de kennis en vaardigheden te geven die nodig is om effectief rolbeheer toe te passen.

   De training

   Op de eerste dag worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van rolbeheer, waaronder het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het beheren van toegangsrechten en het monitoren van activiteiten binnen de systemen waarvoor men verantwoordelijk is. De tweede dag is met name gericht op het functionele deel in de Business. Hoe zorg je voor een structuur die een invulling geeft aan datgene wat iemand nodig heeft om zijn dagelijkse taken uit te voeren. Hoe zorg je voor een goed werkend rolbeheer-proces en hoe houd je dit compliant.

   Doelgroepen

   De eerste dag van de training is bedoeld voor IT- en Security-professionals verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van accounts en autorisaties binnen systemen. Dag twee is bedoeld voor zowel IT-professionals als personen die verantwoordelijk zijn voor Business-processen.

  • Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

  • De trainingslocatie bevindt zich in de omgeving van Utrecht.

   Voor organisatie van een training geldt een minimum van 5 inschrijvingen.

   Training bij u inhouse, of op een nader te bepalen lokatie, behoort tot de mogelijkheden (eventuele extra kosten worden in rekening gebracht).

  Beheer van de SollMatrix

  • Duur : 1 dag
   Kosten : € 800 (excl.btw) per deelnemer per dag

   De Control IT Now SollMatrix van EquiVario kent verschillende systeemrollen. Gebruikers kunnen en hoeven daardoor slechts die componenten te onderhouden die, afhankelijk van hun taken, onder hun verantwoordelijkheid vallen. Het beheer van de SollMatrix en de voor de organisatie geldende Governance kan naar wens worden uitgevoerd door de backoffice van EquiVario, of door de organisatie zelf.

   De training

   De deelnemer leert alle configuratie-aspecten binnen SollMatrix te beheren om de applicatie goed te laten functioneren voor verder gebruik door medewerkers met een verantwoordelijke systeemrol binnen de SollMatrix.

   Doelgroep

   De training is gericht op IT-professionals, in het bijzonder applicatie- of systeembeheerders met ervaring in het configureren van complexere applicaties/systemen.

  • Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

   Ongeldige invoer

  • De trainingslocatie bevindt zich in de omgeving van Utrecht.

   Voor organisatie van een training geldt een minimum van 5 inschrijvingen.

   Training bij u inhouse, of op een nader te bepalen lokatie, behoort tot de mogelijkheden (eventuele extra kosten worden in rekening gebracht).

  Workshops IAM Thema's

  EquiVario kan workshops rondom IAM Thema's voor uw organisatie faciliteren. Doel van zo'n workshop is specifieke vragen van uw organisatie verder uit te werken onder begeleiding van onze ervaren Consultants. 

  Te denken valt aan workshops om meer IAM-bewustzijn te creëren, hulp bij het faciliteren van een requirementsworkshop voor een IAM toolselectie, het gezamenlijk kijken naar de knelpunten binnen de IAM-procesketen etc.

  Met onze jarenlange ervaring kunnen wij op diverse thema's van meerwaarde zijn bij het sneller komen tot een keuze of oplossingsrichting voor uw IAM-vraagstuk.

  Geinteresseerd? Via dit formulier kunt u een vrijblijvende aanvraag indienen en komen wij met een oassende offerte.

   

  Met de basis van de informatievoorziening op orde kun je flexibel verder naar de toekomst