Binnen het domein van de IT-Informatievoorziening komen Business en IT samen in het aanvragen, gebruiken en leveren van IT-middelen en applicaties en de besturing van dit geheel. Om medewerkers in staat te stellen de bedrijfsdoelen te realiseren, vraagt de Business verspreid over verschillende aandachtsgebieden direct en indirect IT-middelen aan. Omdat meestal gesteund wordt op gebrekkige of gefragmenteerde organisatiegegevens, kunnen hierbij problemen ontstaan. Vaak ontbreekt samenhang en besturing op actualiteit en onderhoud van die organisatiegegevens en daaraan gerelateerde andere gegevens. Hierdoor blijven synergievoordelen liggen. De Business kan geen ‘Ownership’ nemen (verantwoordelijkheid als eigenaar), met significante frictiekosten en compliance issues tot gevolg.

De oplossing zit in een adequate aansluiting van de organisatiegegevens uit uw Information Governance op een Integrale Governance Administration.

Wij bieden een flexibele en toekomstvaste oplossing door inzet van de Governance Life Cycle en het EquiVario framework

Voor het bereiken van de businessdoelen is het strategisch in lijn brengen van de Information Governance op zichzelf niet voldoende. Met dat inzicht heeft EquiVario een cyclische aanpak ontwikkeld die in de tactische en operationele gebieden leidt tot een flexibele en transformeerbare organisatie. Uiteraard met behoud van compliance en operationele effectiviteit.

Hoe moet ik deze dienstverlening plaatsen in mijn organisatie?

Voor het in lijn brengen van bedrijf en de te realiseren bedrijfsdoelen bestaat een brede keuze aan modellen op het niveau van governance en portfoliomanagement. Modellen die bijvoorbeeld beschrijven hoe je richting geeft aan verandering en hoe je nieuwe projecten en kostbare innovaties start en stuurt.

Desondanks heb je soms het gevoel dat voor het uitvoeren van zulke verandertrajecten iets ontbreekt aan het fundament. Een onveranderlijk gegeven bij het realiseren van bedrijfsdoelen is namelijk dat medewerkers in elke situatie moeten beschikken over de juiste IT-middelen en informatie. Als management wil je dat ze de toegang daartoe snel en soepel moeten kunnen krijgen. Als eigenaar van die middelen en informatie ben je daarentegen verantwoordelijk voor het bewaken van compliance (denk aan AVG/GDPR) en budget (denk aan licentiekosten).

Uitdaging: voorzien in deze tegenstrijdige belangen. Hoe maak je het de ene partij makkelijker zonder de ander te frustreren met extra administratieve, niet productieve procedures? Zeker in een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen. Lukt dit niet, dan komt het realiseren van de bedrijfsdoelen in gevaar.

Oplossing: een goed ingerichte en bestuurbare Information Governance. Die is randvoorwaardelijk voor een flexibel opererende organisatie en legt een fundament onder je verandermanagement.

Met de EquiVario Information Governance Life Cycle en het Framework creëer je een stevig fundament